Skip to content Skip to footer

Ria Kea

Meditationslehrerin

Brief info

Beoefent vipassana- en mettameditatie sinds 1998 bij oosterse en westerse leraren, o.a. Frits Koster en Jotika Hermsen. Vanaf 2008 volgde zij 6-8 weken retraites bij Joseph Goldstein, Carol Wilson, Sally en Guy Armstrong, Sky Dawson (IMS en Forest Refuge in Amerika). Sinds 2015 bij Patricia en Charles Genoud, die vipassana- en mettameditatie combineren. Zij begeleidt wekelijkse meditatie in Amsterdam - de Pijp (www.riakea.nl) en tevens bij Amsterdam Inzichtmeditatie.

Practiced vipassana and mettameditation since 1998 with Eastern and Western teachers, including Frits Koster and Jotika Hermsen. From 2008 she followed 6-8 week retreats with Joseph Goldstein, Carol Wilson, Sally and Guy Armstrong, Sky Dawson (IMS and Forest Refuge in America). Since 2015 with Patricia and Charles Genoud, who combine vipassana and mettameditation. She guides weekly meditation in Amsterdam - de Pijp (www.riakea.nl) and also at Amsterdam Insight Meditation.

Ria Kea's aktuelle Kurse